Meditácia na 25.05.2019

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli | Jn 15, 18-21

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal.“

 

Uvedomiť si, že som vyvolený

Nakoľko si uvedomujem dar povolania? Ako často a v akej intenzite ďakujem a spolupracujem na svojom povolaní? Poučil som sa, že s povolaním nesmiem a nemôžem riskovať? Ježiš povedal: „Sluha nie je väčší ako jeho pán“ (Jn 15,20). Ježiš nesľubuje ľahký život. Ježiš viac bol nenávidený, potupovaný, zaznávaný, ako mu volali na slávu. Vedomie vyvolenosti napĺňa zodpovednosťou, obetavosťou, zdržanlivosťou, láskou... Svet tieto hodnoty často nechápe. Kto koná podľa zásad evanjelia, stáva sa často nepohodlným a výčitkou svedomia svojmu okoliu. Dobrý kresťan je ako zrkadlo, v ktorom zlý sa nerád vidí a radšej ho chce rozbiť, aby mu nebol výčitkou svedomia. Našou posilou a útechou nech je vedomie, že sme na strane Krista. Ježiš vždy plní vôľu Otca. Vernosť Bohu je zárukou blaženej večnosti.

Návrh na osvojenie si: Verné plnenie povinnosti svojho povolania.

facebook_like_logo.jpg | 2018 | POVOLANIE