Meditácia na 27.05.2019

Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli | Jn 15, 26 - 16, 4a

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril.“

 

Vydávať svedectvo

Čo znamená vydávať svedectvo? V čom mám ťažkosti s vydávaním svedectva a pred kým? Čo získavam vydávaním svedectva? Ježiš povedal: „Ale aj vy vydávate svedectvo“ (Jn 15,27). Podľa Ježiša máme zaujať úlohu jeho svedkov spolu s Duchom Svätým. Vydávať svedectvo má byť pre nás cťou. Ježiš svojim svedkom nesľubuje pozemské privilégia, priam naopak. Kresťan nesmie byť prekážkou niekomu v nasledovaní Krista. Tých, ktorí nevydávajú primerané svedectvo, nesúďme, neodsudzujme, ale budujme v sebe trpezlivosť, dôveru, pokoru, vytrvalosť a iné čnosti. Dajme sa posväcovať. Nech je naše svedectvo o Ježišovi. Čím viac od nás svet očakáva svedectvo, tým ochotnejšie, aj keď s obetou konajme. Tak neopomenieme vydávať svedectvo malými, každodennými skutkami, slovami, správaním...

Návrh na osvojenie si: Vydávať svedectvo o svojom povolaní aj štúdiom Božieho slova.

facebook_like_logo.jpg | 2018