Meditácia na 28.05.2019

Utorok po 6. veľkonočnej nedeli | Jn 16, 5-11

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: ‚Kam ideš?‘ Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“

 

Dôležitý prísľub

Ako prijímam Ježišove prísľuby? Pripomínam sám sebe niektoré slová Pána Ježiša? Nakoľko viem zacitovať pri rozhovore z Písma Svätého? Ježiš povedal: „Teraz idem k tomu, ktorý ma poslal“ (Jn 16,5). Ježiš pripravuje učeníkov nielen na svoj odchod k Otcovi, ale aj na príchod Ducha Svätého. Človek, ktorý veľmi miluje, býva často nepochopený a opustený. Boh nikdy a nikoho nenechá na jeho vlastné sily. Cez Sväté Písmo Boh dáva silu, nádej a lásku. Duch Svätý vanie v náš prospech. Boh chápe človeka, keď mu človek otvára srdce. A Duch Svätý ho chce viesť. Dovoľme Božej láske preniknúť do hĺbky svojho srdca. Nie je sám ten, kto sa necíti osamelý. Blízku prítomnosť Boha prežíva človek najmä v tichu modlitby. Nežaluj sa na svoju osamelosť. Varujme sa smútku. Otvárajme sa prísľubom pomocou Svätého Písma.

Návrh na osvojenie si: Časté čítanie Svätého Písma.

facebook_like_logo.jpg | 2018