Meditácia na 29.05.2019

Streda po 6. veľkonočnej nedeli | Jn 16, 12-15

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“

 

Pravda obdarúva

Som rozhodným zástancom pravdy? Objavujem a spolupracujem s pravdou na ceste životom? Viem prijať pravdu, ktorú mi dáva Boh? Ježiš povedal: „Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy“ (Jn 16,13). Ježiš upozorňuje na námahy ohlasovania Evanjelia. Ťažko sa prijíma a ohlasuje pravda. Život bol, je a bude ťažký. Pravda je len jedna. Každý ju musí čo najskôr objaviť a prijať. Všetko, čo nie je pravda, neprinesie požehnanie. Spolupráca s Duchom Svätým je nutná, ak chceme s úžitkom splniť svoje poslanie. Spytovanie svedomia umožňuje zniesť pravdu o nás samých. Boh pozná celú pravdu o nás.

Vyberajme si priateľov podľa pravdy. Odvahu ku kresťanstvu dáva Duch Svätý, ktorý jediný uvedie nás do plnej pravdy.

Návrh na osvojenie si: Aj keď je to ťažké, musím byť človekom pravdy i sám voči sebe.

facebook_like_logo.jpg | 2018