Meditácia na 08.06.2019

Sobota po 7. veľkonočnej nedeli | Jn 21, 20-25

Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: „Pane, kto ťa to zradí?“ Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: „Pane, a čo bude s týmto?“ Ježiš mu odpovedal: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou!“ A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš mu nepovedal: „Neumrie,“ ale: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho?“ To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať.

 

Nezradiť

Cesta kresťanstva je ťažká. Aké mám skúsenosti zo zrady svojho kresťanského povolania? Čo robiť, aby som nikdy svoje povolanie nezradil? Peter sa pýta Ježiša: „Pane, kto ťa to zradí?“ (Jn 21,20). Bola to nevhodná otázka? Ježiš odpovedá: „Čo teba do toho? Ty poď za mnou!“ Máme a musíme mať záujem o druhých, pravda, ak im chceme pomôcť. Obyčajná zvedavosť nestačí. Zvedavosť nám nepridáva, ale škodí. Zvedavosť často prináša závisť, keď sa vedie dobre a keď zle, zakusujeme zadosťučinenie. V každom prípade odvraciame pozornosť od seba, zatiaľ čo táto pozornosť má byť sústredená na náš vlastný postup, na vlastné zdokonalenie. Kto sa moc obzerá, rýchlo sa potkne, aj na rovnej ceste. Pred potknutím nás varuje Ježiš, keď nás vyzýva: „Ty poď za mnou!“ Čo máme robiť, aby sme nezradili? Modliť sa každý za svoje osobné povolanie. Často sa spovedať. S úctou sláviť Eucharistiu. Vyvarovať sa každého nebezpečenstva na hriech. Vytvárať s ľuďmi jednotu.

Návrh na osvojenie si: Pripravím si duchovný program na prázdniny.

facebook_like_logo.jpg | 2018