Meditácia na 09.06.2019

Zoslanie Ducha Svätého | Jn 20, 19-23

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

 

"Prijmite Ducha Svätého"

Dnes na sviatok Turíc je potrebné si všimnúť sviatosti a mimoriadne dary, charizmy. Svätý Duch robí sviatosti účinnými. On je pôvodcom sviatostí. Cirkev učí o účinkoch sviatostí, že jeden účinok pôsobí sebou samým, bez ohľadu na úmysel človeka, silou prostého Kristovho ustanovenia. Druhý účinok závisí od vnútornej dispozície toho, čo ju udeľuje i toho, čo ju prijíma. Oba účinky rôznym spôsobom vyvierajú z činnosti Ducha Svätého. Prvý vždy, takpovediac, automaticky, druhý z činnosti Ducha Svätého v tajomnom spojení so slobodou človeka. Účinky sviatostí nezávisia iba od osobných dispozícií prijímajúceho. Duch Svätý veľkonočné tajomstvo robí účinným a aktualizuje ho. Charizmy sú najlepšími spojencami sviatostí. Medzi nimi je najsilnejšia príťažlivosť, lebo pochádzajú od toho istého Ducha a ich cieľom je stvárňovať Kristovo telo - Cirkev. Sviatosti umožňujú a živia charizmy a charizmy zasa oživujú sviatosti. To všetko nás chráni pred zvykom, zovňajškom a suchotou. 

"Všetko má svoj čas“ (Kaz 3,1), aj mladosť i krása, aj povinnosti i zábava, aj duchovné i telesné dozrievanie, aj láska, povinnosť, úloha, písomka... „Boh si zavolá pred svoj súd všetky činy aj všetko, čo je skryté, či už to bolo dobré a či zlé“ (Kaz 12,14). Každému z vás a najmä vám, čo začínate a chcete vykročiť správne, prajem veľa darov Ducha Svätého. Amen.

facebook_like_logo.jpg | 2018