Meditácia na 17.06.2019

Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období | Mt 5, 38-42

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.“

 

Dajme všetko na správnu mieru

Základným kľúčom k správnemu pochopeniu je veta: „Neodporujte zlému.“ Čomu nemáme odporovať, nie je zlo ako také, absolútne zlo, ani ten zlý, diabol. Zlý človek, to je ten, ktorý mi ubližuje. Ježiš nepopiera, že je to zlý človek. Nežiada nás, aby sme predstierali, že je iný! Ježiš nechce, aby sme sa za zlo neodplácali zlom. Ježiš od nás chce, aby sme nikdy nehľadali pomstu. Máme radšej trpieť bezprávie, ako bezprávie robiť.

Na zlo máme odpovedať dobrom. Lebo, ak sa zlé odpláca ešte väčším zlom, urážka sa vracia ešte väčšou urážkou. Proti zlu sa dá bojovať jedine láskou a dobrotou. Tak, ako svätý Pavol hovorí: „Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte“ (1Pt 3,9).

Ak človeku, ktorý nám robí zlo, ukážeme lásku, milosrdenstvo, dobrotu, tak sa skôr obráti. Ak uvidí našu lásku, zistí, že robil zlo, tak zmení svoj život a dá sa na cestu pokánia. Amen.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | 2018