Meditácia na 23.06.2019

12. nedeľa v Cezročnom období | Lk 9, 18-24

Keď sa raz Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“ Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“

 

Prečo Pán Ježiš tak prísne zakazoval rozhlasovať, že je Mesiášom?

Preto, že s pojmom Mesiáša a s jeho misiou sa spájali predovšetkým politické nádeje; s objavením sa Mesiáša mohlo dôjsť k rozruchu, ktorého následky bolo ľahké predvídať. Pán Ježiš teda chcel, aby Židia sami v ňom spoznali Mesiáša a aby zmenili svoje názory na rolu, akú mal zohrať. Za týmto účelom nešetril vysvetleniami, poučeniami a zázračnými znameniami. Je v tom poučenie aj pre nás. Pretože vôbec nie je nám ľahostajné, za koho nás ľudia považujú, čo si o nás myslia a hovoria. Záleží nám, aby si o nás mysleli a hovorili čo najlepšie - hoci by sa tieto mienky nezhodovali s pravdou (!). Samozrejme, pochlebuje nám, keď nás neprávom vychvaľujú a veľmi nás boli, ak nás neprávom kritizujú. A to je smutné: že viac nám záleží, aby nás považovali za múdrych a dobrých, než aby sme sa skutočne takými stali. A za týmto účelom radi vytvárame okolo svojej osoby falošné zdanie a mystifikácie - nerátajúc s tým, že skôr či neskôr, na naše zahanbenie, ukážeme sa ľudským očiam v pravom svetle. Oveľa ľahšie a normálnejšie je byť takým, za akého chceme byť považovaní. Nie je potrebné hlásať svoje dobré vlastnosti a dôstojnosť, pretože ony samy sa musia prejaviť. Pán Ježiš bol skutočne Mesiášom a konal zhodne s povolaním Mesiáša a s predpoveďami prorokov. Kto chcel, kto mal dobrú vôľu, ten ľahko mohol vidieť v ňom Mesiáša; a ak niekomu táto vôľa chýbala, tým horšie pre neho.

Vo svetle Najsvätejšej obeti sa nám tiež zjavuje ako Mesiáš - Spasiteľ - a to práve ako odvrhnutý a trpiaci, ale nakoniec slávne zmŕtvychvstalý.

2013 | JEŽIŠ KRISTUS