Meditácia na 26.06.2019

Streda 12. týždňa v Cezročnom období | Mt 7, 15-20

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte.“

 

Ovocie je rozhodujúce

Na tému - poznáte ich po ovocí - môžeme dlho hovoriť. Ale musíme si uvedomiť, že kde sa nestavia oficiálne Cirkev, kde do náboženstva u nás hovoria laici bez odobrenia biskupa, tam hrozí to, na čo nás upozorňuje evanjelium. Mnohí z vás mi už viackrát povedali, že to, čo počuli, ich nahnevalo, prípadne sa pohoršili nad seriálom Kríž v osídlach moci. Starší, ktorí sa niečo pamätajú, vedia, že na 90 percent je to lož. A mladší si musia uvedomiť, že strih a dabing dokáže urobiť moderný zázrak. To znamená povyberať, veci zostaviť tak, ako im to vyhovuje, obrazne povedané, dokážu spraviť z anjela diabla.

Nám veriacim sa nezakazuje toto sledovať. Ba nemusíme sa nad tým ani rozčuľovať, ale naopak, máme preto viac študovať, pýtať sa, prípadne dovolávať sa diskusie na patričnej úrovni, kde sa nebudú cenzurovať texty a vopred nariaďovať, čo sa má hovoriť. Vieme, že všetci i tí dnešní bludári boli pyšní, plní nenávisti a dvojtvárni. Chceli reformovať druhých a zabúdali na seba. Musíme sa naučiť aj v skromnosti vytrvať vo vernosti ku Kristovi. Staré heslo hovorí: „Pravda zvíťazí! Každý blud zanikne.“ Amen. 

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | 2018