Meditácia na 29.06.2019

Svätých Petra a Pavla, apoštolov | Mt 16, 13-19

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

 

Cirkev - to sme aj my

Dnešný človek často hľadá „ľahký život“, často chce nájsť svoje miesto tam, kde sa mu nik nestavia do cesty, nenariaďuje povinnosti, pretože kdesi zablúdil, stratil sa a v sile svojej túžby si chce ospravedlniť svoj postoj. Svätý Otec si už veľakrát musel vypočuť pomýlené názory. Niekedy odpovedá priamo a rázne, niekedy po vypočutí takýchto názorov sa stane, že ani neodpovedá. Otázku evanjelia si zosobníme aj my. Za koho my pokladáme Ježiša Krista? Ak odpovieme, a to by bolo najsprávnejšie a najlepšie ako Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16,16), tak odpovedáme spolu so Svätým Otcom i s Pannou Máriou.

Dnes - na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla - vydajme pred svetom jasné a zrozumiteľné svedectvo, že chceme žiť tak, ako nás učí nástupca Petra - pápež, že milujeme Pannu Máriu a chceme byť jej vernými synmi a dcérami. Celý tvoj. Zopakujme si to nielen ústami, ale aj s úprimným srdcom. Chceme byť celí tvoji, Mária. Amen.

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | 2018