Meditácia na 06.07.2019

Sobota 13. týždňa v Cezročnom období | Mt 9, 14-17

K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“ Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť. Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia. Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú a aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do nových mechov, a tak sa oboje zachová.“

 

Aké pohnútky má mať náš pôst? 

Určite tie najčistejšie. Nie pre vonkajšie uznanie a slávu. Sám Ježiš to odsúdil. Čo však s pôstom, ktorý beriem ako kozmetickú úpravu? Teda, chcem sa postiť z lásky k Bohu, ale niečo mi našepkáva, že je to vhodné využiť aj na dobrú líniu a pod. Nech vás to neodradí. Postite sa aj tak.

Zrejme ťažko dosiahneme, aby všetko naše konanie - všetky sebazápory, boli čisté. Keď pokorne uznáme, že obilie, ktoré sejeme, je nečisté pre naše egoistické pohnútky, tak to predsa len prinesie úrodu. Kto si myslí, že dokáže celkom nezištne milovať, často skôr toho druhého ovláda a prisvojuje si ho. Povzbuďme sa teda na tomto príklade, uvažujme o pôste v našom živote, snažme sa vnášať doň tie správne úmysly a Boh naše úsilie určite štedro požehná. Amen.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | 2018