Meditácia na 07.07.2019

14. nedeľa v Cezročnom období | Lk 10, 1-9

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘“

 

Popularita svätosti

Ježišovým nanebovstúpením sa dielo Krista nekončí. Cez apoštolov a iných učeníkov sa učenie Krista šíri do celého sveta. Po ich smrti prichádzajú ďalší šíritelia, apoštoli, učeníci, vyznávači učenia Krista. Z dejín vidieť aktuálnosť slov Ježiša: „Žatva je veľká, ale robotníkov je málo" (Lk 10,2). Ježiš v každej dobe oslovuje a pozýva mnohých spolupracovníkov.

Pracovať pod vedením Ježiša je krásne, ale vyžaduje mnoho úsilia, zriekania, námahy a iných vecí, ktoré ľudí odrádzajú. Preto sme svedkami, že sa ľuďom učenie Ježiša Krista páči. Ale keď sú konkrétne oslovení, váhajú, vyhovárajú sa, alebo s nasledovaním odkladajú. I napriek tomu, že mnohí neprijímajú učenie Krista, zaznávajú ho, útočia proti nemu, predsa sme svedkami, že nikto a nič nie je už dvetisíc rokov tak populárne a oslovujúce ako učenie Krista. Ježiš žije nielen cez Sväté písmo, liturgiu Cirkvi, sviatosti, ale taktiež v osobnostiach ľudí, ktorí uverili Kristovi a vo svojom živote, a na svojom mieste ho nasledovali. Amen.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | 2018 | POVOLANIE