Meditácia na 09.07.2019

Utorok 14. týždňa v Cezročnom období | Mt 9, 32-38

Ježišovi priviedli nemého človeka, posadnutého zlým duchom. On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: „Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo.“ Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

 

Ježiš hlásal a konal

Lebo kráľovstvo samotných slov by bolo len fikciou kráľovstva. Kráľovstvo je tam, kde sa uskutočňuje kráľovská vôľa, kráľovské odporúčanie, kráľovský program činnosti. To je kráľovstvo skutkov a faktov; kráľovstvo sa má nielen hlásať, ale aj realizovať. Takým má byť Božie kráľovstvo. A práve Boh je pravzorom pre všetkým kráľov: je vzorom jednoty medzi slovom a skutkom. Božie slovo je zároveň Božím skutkom. Keď Boh hovorí - vždy sa niečo stane, ako na základe Božieho slova sa dokonalo dielo stvorenia a vykúpenia. Človek, samozrejme, môže odporovať Božiemu slovu, akoby ho zničiť - ale aj vtedy sa niečo stane: stane sa nejaké nešťastie. Vtelený Boh, Ježiš Kristus, hovorí, hlása kráľovstvo rečou skutkov. To, o čom dnes čítame, je príkladom dokonalej harmónie slova a skutku. Ježiš hlása radostnú zvesť o Bohu, ktorý je Láska; hlásajúc takú zvesť, musel o nej svedčiť skutkami lásky. Preto uzdravoval... každú chorobu. Tieto skutky hovorili o Božom kráľovstve viac než slová, nútili k reflexii:

Zástupy žasli a vraveli: Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo... Kráľovstvo, ktoré hlásal Ježiš, bolo jednoducho umením okamžitého konania. Uvedomujeme si, že aj prostredníctvom našich dobrých skutkov chce prehovoriť Boh a zjaviť svetu svoje kráľovstvo? Určite náš dobrý vplyv na okolie by bol väčší, keby sme menej hovorili, ale viacej konali. V určitých podmienkach dokonca aj najsilnejšie slová sa môžu stať odpornými a provokačnými. Ale nikdy nemôže byť odporné dobro, ktoré človek preukazuje. Práve takýmto svedectvom, silou takýchto slov, sa realizuje kráľovstvo, ktoré hlásal Kristus, kráľovstvo faktov a nie prázdnych slov. V každej sv. omši sa k nám prihovára Kristov skutok s neodolateľnou silou. Ktože by uveril v milujúceho Boha a v jeho lásku, keby nevidel tohto Boha na kríži?

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | 2018 | neprehliadnite NOVINKY