Meditácia na 13.07.2019

Sobota 14. týždňa v Cezročnom období | Mt 10, 24-33

Ježiš povedal svojim apoštolom: Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich?! Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“

 

Čoho sa báť a čoho sa nebáť

Dozvedáme sa tiež o Synovi človeka (porov. Mt 25,31-32), ako predsedá poslednému súdu. Kto stojí pred súdom pre vieru v Ježiša, musí aj tam vyznávať. Nielen vtedy, keď nik neprotirečí, alebo keď nehrozí nebezpečenstvo. Viera sa dokáže práve v rozhodnutí a v neúspechu. Kto sa takto osvedčí pred ľudským súdom, môže byť pred Božím súdom naplnený dôverou. Pretože tam vystúpi sám Ježiš Kristus pred Otcom ako advokát a obhajca. Ježiš hovorí dôrazne: „Pred `svojim` Otcom...“ Úlohy sa vymenia. Ak bol Ježiš pred ľudským súdom obvinený, ale obhajovaný svojimi svedkami, teraz je to obrátene: Svedok je obvinený pred Božím súdom a Ježiš ho obhajuje. Tajuplná výmena medzi: tu a tam! Aký výrečný obraz o Ježišovom prostredníctve! Podobnosť Božej spravodlivosti môžeme nájsť aj v Lk 18,7-8a: „A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý?“ Hovorím vám: „Zaraz ich obráni.“ Podľa postoja k Ježišovi - a jedine k nemu sa rozhodne aj večný súd: „Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojim Otcom a pred jeho anjelmi.“ (Zjv 3,5). 

Ak túžime smelo sa priznávať ku Kristovi, usilujme sa o úzke spojenie s ním. Ako sa pred všetkými ľuďmi a na všetky časy vyznal sám Apoštol národov: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ (Flp 4,13) On sám bude aj našou silou. Amen.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | 2018