Meditácia na 17.07.2019

Streda 15. týždňa v Cezročnom období | Mt 11, 25-27

Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“

 

Tajomstvá Božieho kráľovstva zjavil maličkým

V prvom rade zjavil tieto veci svojim učeníkom a cez nich aj ľuďom, ktorí majú svoje srdcia otvorené pre evanjelium. Boh nezjavil tieto veci múdrym a rozumným čiže farizejom a zákonníkom. Tu sa vynára otázka: Čo má proti múdrym? Veď takí majú najlepšie predpoklady, že pochopia komplikované veci. Čo môžu pochopiť oni maličkí v dnešnom evanjeliu lepšie ako múdri a študovaní?

Odpoveď je jednoduchá - zvesť o Božom kráľovstve. Tú totiž nie je možné pochopiť rozumom. Áno, môžeme sa o nej učiť, môžeme o nej špekulovať, celé evanjelium môžeme rozumom rozkúskovať. Tajomstvo Kristovej blahozvesti je ale oveľa hlbšie, než môže dosiahnuť rozum. Jej tajomstvo možno pochopiť len srdcom. A to iba srdcom, ktoré je otvorené Bohu, srdcom nezaťaženým špekuláciami a rozumkovaním. Srdcom, ktoré je pokorné a dokáže sa skloniť pred Bohom. To je srdce jednoduchého človeka. Nie je vylúčené, že aj veľmi inteligentní ľudia môžu byť „maličkými“. Ako som už povedal, pri pochopení Ježišovho evanjelia nie je tak dôležitý rozum, ako otvorené a úprimné srdce. Dôležité sú hodnoty, na ktoré je naše srdce nasmerované. Či sú to hodnoty, ktoré v nás vzmáhajú Božie kráľovstvo, alebo nás pomaličky z Božieho kráľovstva vyvádzajú von. Teológia je fascinujúca veda. Nesie však so sebou nebezpečenstvo pýchy a namýšľania si, že sme pochopili aj samého Boha. Teológ, ktorý si neustráži čisté a pokorné srdce jednoduchého človeka, nikdy nepochopí tajomstvo a zmysel Kristovho evanjelia. Pretože tieto veci Boh zjavil maličkým.

Snažme sa stať „maličkými“ s veľkými hodnotami v srdci. Amen.

facebook_like_logo.jpg | 2018