Meditácia na 02.08.2019

Piatok 17. týždňa v Cezročnom období | Mt 13, 54-58

Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“ A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.

 

Prekážky vo viere

Ježiš vyrástol v Nazarete. Teraz prichádza do svojho rodného mesta, aby tam učil. S akými pocitmi tu prichádzal Spasiteľ..? Ježiš prišiel, aby zvestoval aj tu Evanjelium a Božie kráľovstvo. Pravdepodobne sa všetci ponáhľali, aby si vypočuli svojho mladého krajana, ktorý už na nejednom mieste vyvolal medzi ľuďmi taký rozruch. Spočiatku sa čudovali, ako Ježiš majstrovsky kázal a robil veľké divy. Pôvodný úžas nad jeho učením prechádza k základnej otázke: Kto je ten nazaretský? To, že Nazaretčania poznajú Ježiša, jeho rodinu, je im prekážkou uveriť, že Ježiš je Mesiáš. A pretože zázraky predpokladajú vieru, ktorá jediná umožňuje pochopiť ich pravý význam, nevera obyvateľov Nazareta zabráni, aby tu Ježiš mohol konať zázraky. A tak Nazaretčania premeškali vynikajúcu príležitosť.

Viete si predstaviť Ježišovu túžbu požehnať zvlášť týchto ľudí - svojich starých priateľov, susedov, možno aj členov svojej širokej rodiny? Akú nezvyčajne ťažkú situáciu a tragiku skrýva v sebe tento Ježišov pobyt v Nazarete. On, ktorého poslal Boh, aby spasil svet, ktorého Boh poslal k strateným ovciam domu Izraela na odpustenie hriechov pre mnohých sa stáva predmetom hriechu a pohoršení.

Viera znamená naprosté prijatie a priľnutie k Ježišovej osobe. Chce, aby sme ho poznali ako Pána a Spasiteľa, ako brata a priateľa. A tak nebuďme ako Nazaretčania, ktorí odmietli uveriť v Krista. Využime príležitosť, že každý deň sa s ním môžeme stretávať, zažívať jeho prítomnosť a ďakujme mu, že je vždy s nami a nikdy nás neopustí. Ježiš chce prejsť každý úsek našej cesty s nami, chce nás povzbudiť a hovoriť nám o neuveriteľnej láske Boha. Chce nám ukázať cestu do nášho nebeského domova. Amen.

facebook_like_logo.jpg | 2018 | VIERA