Meditácia na 04.08.2019

18. nedeľa v Cezročnom období | Lk 12, 13-21

Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“ A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: ‚Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.‘ Potom si povedal: ‚Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!‘ Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?‘ Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“

 

Čo je pravé bohatstvo?

Problému majetku sa nevyhol ani Ježiš. Keď ho osloví ktosi zo zástupu, aby zariadil rozdelenie majetku medzi bratmi, Ježiš nielen jasne povie; „kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami“ (Lk 12,14), ale aj podobenstvom o boháčovi, ktorému pole prinieslo bohatú úrodu a nesprávne počínanie boháča Ježiš využíva, aby nám pripomenul našu smrť, že si na druhý svet odnesieme len duchovné hodnoty, ktoré rozhodnú o odmene alebo treste. Nikto z nás nechce v hodine svojej smrti počuť slová: „blázon“. Pretože bláznom je ten, „kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý“ (Lk 13,21). Pán Ježiš odporúča snahu byť bohatým nie pred ľuďmi, ale pred Bohom. Takéto bohatstvo si vyžaduje nie menšiu podnikavosť.

Našim pravým bohatstvom je naša viera a nádej, a práve toto si vyžaduje, aby sme väčšiu pozornosť venovali sláveniu nedele. Skutočne viera a nádej sa dnes stretávajú s vážnymi a možno dokonca čoraz väčšími prekážkami, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Naša viera a nádej sú kapitál, ktorý prináša úroky v podobe takých čností, ako sú trpezlivosť, vernosť, vytrvalosť, obetavosť... Chvályhodné svedectvo týchto čností to sú naše skutky, ktoré si zaslúžia večný život a to je naše nesmrteľné bohatstvo pred Bohom, zhromaždené vo večných sýpkach. Ježiš nás v evanjeliu vedie k tomu, aby sme pod takýmto uhlom oceňovali naše úsilie a úspechy, kladúc si otázku, čo z toho budeme mať. Amen.

facebook_like_logo.jpg | ČNOSTI