Meditácia na 09.08.2019

Piatok 18. týždňa v Cezročnom období | Mt 25, 1-13

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘ Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘ Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘ No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘ Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘ Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

 

Konajme, kým je čas!

Dobre si všimnime, ako pristupujeme k u sviatostiam a dajme si to do súvisu s tým, ako vyzerá náš osobný život. Nepoukazujme na druhých, ale každý nech to urobí sám za seba. Pozrime sa na kríž. Boh pre našu spásu posiela na zem svojho syna, svojho jediného. Neposiela nám žiaden duplikát ani falzifikát, ale syna-Boha, ktorého vážne necháva pribiť na kríž. Toto obetoval za nás náš nebeský Otec. A Ježiš sa obetoval dobrovoľne.

Čo urobíme my? Privrieme si oči ako Herodes? Budeme Boha i naďalej ignorovať? Pre koho je Kristus len človekom, ten ho neberie vážne. Jeho náuka je pre neho len študijný materiál. Život si zariadi podľa svojich predstáv. Pre koho je Ježiš Bohom, ten žije podľa jeho Slova a berie ho s veľkou vážnosťou. Napodobňujme teda Ježiša vo svojom živote svojimi dobrými skutkami. Neumlčujeme hlas niekoho vo svojom okolí, kto nám chce zvestovať Božie priania? Nebuďme ako Herodes, ktorý ľutoval, keď už bolo neskoro, ale konajme, kým je čas.

Pane, daj nám silu, byť pozornými tam, kde nás chceš cez slovo a príklad iných naprávať k lepšiemu. Nech neumlčíme hlas žiadneho proroka tak ako to urobil Herodes. Amen.

facebook_like_logo.jpg | MEMENTO MORI | ADIEU