Meditácia na 21.08.2019

Streda 20. týždňa v Cezročnom období | Mt 20, 1-16

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí. I povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.‘ A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: ‚Čo tu nečinne stojíte celý deň?‘ Vraveli mu: ‚Nik nás nenajal.‘ Povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice!‘ Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!‘ Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára: ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.‘ Ale on jednému z nich odpovedal: ‚Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?‘ Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“

 

Začnime od seba

Nechajme sa najať Kristovi. Nechajme sa presvedčiť. Vinica je veľká, rozrastie sa na celú rodinu. Jej práca sa skvalitní spoločnou, aspoň krátkou večernou modlitbou v rodine. Odpustením slov, ktoré urážali nielen Boha, ale i osobne nás. Ak ešte váhate, odložte otázky, či nie je neskoro. Dnes nie je neskoro, ale zajtra už môže byť. Ježiš vo svojej vinici potrebuje deti na ľahšiu prácu, ale rovnako i ľudí na prácu zodpovednú, či prácu dospelého muža a ženy. Žiť ako kresťan hodný toho slova! V Kristovej vinici je mnoho práce i pre chorých, opustených, starých. Navštevujte sa! Tieto návštevy využite nielen na spomienky na mladosť, ale i na spoločnú modlitbu. Nedá sa ísť do kostola, je to ďaleko či pre zlé počasie? Dobre. Stretnite sa u susedky, ktorá je najviac chorá a pomodlite sa, hoci len jeden desiatok ruženca. Povzbuďte sa v chorobe, zajtra to obetujte za svoje deti a pre lásku k Ježišovi už nebudete spomínať, že nechodia do kostola, ale budeme sa za nich spoločne obetovať. Chcete ešte viac? Len začať! Prijmite pozvanie. Ježiš hovorí i dnes aktuálne slová: „Choďte aj vy do mojej vinice...“ (Mt 20,6).

Dovoľ mi, priateľ môj, aby som aj Tebe pripomenul slová, že dnešné evanjelium sa týka aj Teba. Ty nie si odpísaný, tieto slová hovorí Ježiš i Tebe: Choď! Viem, že všetko robíš čo najlepšie, ale ešte to posväť. Nemusíš sa ani viac modliť, ale častejšie si spomeň, prečo to robíš. Uvedom si, že to, čo robíš, robíš nielen pre rodinu a seba, ale že tým oslavuješ i Toho, ktorému si uveril, Toho, ktorý Ťa pozval za sebou. Amen.

facebook_like_logo.jpg | 2018