Meditácia na 03.09.2019

Utorok 22. týždňa v Cezročnom období | Lk 4, 31-37

Ježiš zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc. V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom: „Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu. Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: „Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“ A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji.

 

Moc slova

Niekto spočítal, že priemerný človek za sedemdesiat rokov života narozpráva toľko, že by z toho bola pekná knižnica s niekoľkými desiatkami zväzkov hrubších kníh. Čo všetko obsahuje tá naša knižnica? Pred Bohom raz všetko bude odtajené. Dá sa o našich slovách, poznámkach a výrokoch povedať, že sú sväté? Apoštol Pavol píše Efezanom: „Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú " (Ef 4,29). Znova sme upozorňovaní na skutočnosť, akú veľkú hodnotu majú naše ústa a slová, ktoré z nich vychádzajú. Stáva sa, že na túto skutočnosť sa často zabúda. Každé slovo, ktoré vychádza z našich úst, raz bude brané na zodpovednosť. A vieme, že raz sa postavíme pred Boha Sudcu, preto si máme dať pozor aj na to, čo a ako rozprávame. Teraz je namieste zvážiť význam, potrebu a množstvo slov, ich obsah, či sú pravdivé a osožné ku spáse.

Nikomu z nás nezakazuje Ježiš využívať ústa na jeho oslavu a nám na odmenu. Hovorí to aj v slovách: „Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie" (Mt 15,18-19). Tieto myšlienky nechceme podceniť. Dnes sa nám ponúka milosť si to všetko nanovo uvedomiť. Amen.

SRDCE