Meditácia na 06.09.2019

Piatok 22. týždňa v Cezročnom období | Lk 5, 33-39

Farizeji a zákonníci povedali Ježišovi: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú.“ Ježiš im povedal: „Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v tých dňoch, sa budú postiť.“ Rozpovedal im aj podobenstvo: „Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno treba naliať do nových mechov. A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo si povie: ‚Staré je lepšie.‘“

 

Byť vždy verný Bohu

Priatelia, mali by sme sa poučiť z dejín vyvoleného národa. Keď sa Pánu Bohu spreneverili a svoje zásnubné zväzky s ním roztrhli, vždy na to ťažko doplatili. Preto by sme mali žiť vždy tak, aby sme svoju jednotu zasnúbenia s Pánom nikdy neporušili, aby sme teda boli vždy len jeho. O čom nám ale hovorí náš praktický život? Musíme si priznať, že máme v tomto ohľade mnoho slabostí. Možno navonok sa aj tvárime, že sme svojho Boha a Pána neopustili, ale vo svojom srdci sa klaniame falošným bôžikom. Vo svojej sebaláske sa klaniame sebe, svojim rozkošiam, bohatstvu. V nedeľu ako - tak si uctíme Pána, aby sa nepovedalo, ale celý týždeň sa klaniame všetkému, len nie jemu.

Nemáme právo odsudzovať ľudí Starého zákona. A to najmä preto, lebo Pán nám dal omnoho viac ako im. Dal nám zjavenie v plnej miere, po ktorom oni len túžili. Pán nám dal svojho Ducha, aby nás viedol, aby nás posväcoval a aby nám dal vzrast v Božej milosti. Dal nám sviatosti, aby nás v nich jeho vzkriesený Syn duševne nasycoval, aby sme na ceste života nehladovali. Nečudujme sa preto, že za toto všetko Pán od nás očakáva oveľa viac. Očakáva našu neochvejnú vieru, vernosť a úprimnú lásku, aby naše zasnúbenie s ním bolo čo najužšie a naše šťastie najúplnejšie.

Pri každej svätej omši chce si náš Pán upevniť svoje zväzky zasnúbenia s nami, so svojou snúbenicou - Cirkvou. Žiada si preto našu plnú oddanosť a vernosť. Preto si nás povolal sem, aby sme sa mu úplne oddali, a to ešte dnes, lebo zajtra už môže byť neskoro. Ak sa teda Pánovi úplne oddáme, aj o nás môže povedať slová evanjelia: „Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi?“ (Lk 5,34). Zarmucovať sa ale musia, ak ho svojou neverou stratili. Nech je vzkriesené telo Ježišovo dnes naším slávnostným záväzkom, že sme len jeho - v starostiach i radostiach, aby sme tak boli pripravení na jeho večnú svadobnú hostinu, ktorá sa v nebi s ním nikdy neskončí. Siahnime preto častejšie po Svätom písme pre naše poučenie! Amen.

POSLUŠNOSŤ