Meditácia na 08.09.2019

23. nedeľa v Cezročnom období | Lk 14, 25-33

S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: ‚Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.‘ Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“

 

Kto nemá v nenávisti svojich najbližších, nemôže byť Ježišovým učeníkom (?)

Je to povedané veľmi radikálne a vyžaduje si to vysvetlenie. A teda nejde tu, božechráň, o nejaký pocit nenávisti, ale o vnútorné odtrhnutie sa od toho, čo by nás mohlo odvrátiť od Krista, o postavenie lásky k Bohu a Kristovi nad všetko a všetkých, aj nad najbližších. Vysvetlením eventuálnych pochybností môže byť tiež posledná veta Pána Ježiša v dnešnom evanjeliu: Ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom. ...všetkého, čo má...

Nie je niečím zlým niečo vlastniť. Niečím zlým sa môže stať „byť vlastnený“. Človek je vlastnený tým, k čomu je príliš pripútaný. Ak je príliš pripútaný - tým samým je zotročený. A pocit zotročenia - či osobou, či vecou - pre niekoho mysliaceho a ambiciózneho nemôže byť žiadnou príjemnosťou či satisfakciou.

Každá vec, ku ktorej si veľmi silne pripútaný a o ktorej si sa presvedčil, že bez nej nemôžeš byť šťastný - to je prízrak! (A. de Mello). Pán Ježiš hovorí o zriekaní sa - a dáva na vedomie, že človek sa môže zriecť všetkého, čo má. Ale ťažko sa zriekame toho, čím sme vlastnení. Nechže nás teda „nevlastní“ žiadna stvorená vec, ktorá by nás mohla odlúčiť od Krista. Amen.

SLOBODA