Meditácia na 13.09.2019

Piatok 23. týždňa v Cezročnom období | Lk 6, 39-42

Ježiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku,‘ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.

 

Smietka a brvno

Čo si na svojom blížnom skôr všimnem zlé či dobré? Čo si prajem, aby si na mne všimli iní, zlé či dobré? Kedy som naposledy tejto vážnej veci v duchovnom živote venoval pozornosť? Ježiš mi radí: „Vyhoď najprv brvno zo svojho oka, potom budeš lepšie vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.“ (Lk 6,42) Určite smietka v oku spôsobuje slepotu, o čo viac je slepý ten, kto má v oku brvno a ešte si to nechce si neuvedomuje. Kto má právo napomínať, viesť, či poučovať druhého?

Kto chce byť šľachetný, musí začať od seba. Prácu na sebe, zdokonaľovanie od seba nám pripomína Ježiš, ktorý má jediný právo nás napomínať, viesť a poučovať. Naučme sa, že tak ako nám nik nevidí do nášho vnútra, tak ani my nevidíme do vnútra svojich blížnych. Chráňme sa súdiť, odsudzovať svojich blížnych. Naučme sa chápať, rozumieť a spravodlivo hodnotiť tak svoje, ale aj konanie blížnych. Pracujme na sebe, aby sme videli svoje chyby. Blížnych milujme ale nesúhlasme s ich chybami. Môžeme iných posilňovať len natoľko, nakoľko si uvedomujeme svoju vlastnú slabosť. Natoľko tiež môžeme účinne druhých poučovať, nakoľko sme si vedomí vlastných chýb.

Návrh na osvojenie si: Ktorým brvnom začnem vo vlastnom oku?