Meditácia na 20.09.2019

Piatok 24. týždňa v Cezročnom období | Lk 8, 1-3

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.

 

Pomoc

Čo vyvoláva slovo “pomoc“ v mojich myšlienkach, slovách a skutkoch? Viem pomôcť a viem prijať pomoc? Ako realizujem prirodzenú a duchovnú pomoc? Evanjelista sv. Lukáš píše o viacerých ženách, že Ježišovi „pomáhali zo svojho majetku.“ (Lk 8,3) Ježiš a apoštoli počas verejnej činnosti potrebovali pomoc od žien, ktoré sa o nich materinsky starali. Obeta žien bola aktívnou pomocou pri ohlasovaní evanjelia. Boh pozýva aj ženy k apoštolátu.

Nadobudnúť si správny postoj k službe od žien. Ženy zasvätené Bohu, ale i ženy ako laické pracovníčky majú svoje nenahraditeľné miesto v dnešnej evanjelizácii. Žena nachádza naplno svoju hodnotu, až keď rozvíja v sebe vrodený jej materinský inštinkt, všeobecnejšie: inštinkt obety. Zasvätené ženy Bohu, majú žiť “duchovné materstvo“ primerane ich poslaniu, postaveniu a veku. Žiada sa, aby to rešpektoval každý muž. Zneužívať pomoc je nielen neslušné, ale môže byť i hriechom.

Po príklade Ježiša, každý muž má pomáhať ženám vo všetkých stavoch konať ich služby tak, aby to slúžilo na česť a slávu Božiu. Vzájomná pomoc nech má základ v Kristovi. V ňom nech sa upevňujú k obetavosti v duchu lásky k Bohu a blížnym.

Návrh na osvojenie si: Nikdy nezneužiť pomoc.

Gaudete et exsultate | Žena je slnko rodiny