Meditácia na 26.09.2019

Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období | Lk 9, 7-9

Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,“ iní: „Zjavil sa Eliáš,“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť.

 

Zvedavosť

Viem rozlíšiť falošnú zvedavosť od zvedavosti, ktorá je potrebná? Nie som niekomu na škodu, pohoršenie svojou zvedavosťou? Ktoré kritéria rozhodujú o tom, ktorá zvedavosť je prínosom? „Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto je teda ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť.“(Lk 9,9) Herodesova zvedavosť bola falošná, pretože si nezaslúžila, aby bola uspokojená. Treba rozlišovať motívy zvedavosti a venovať pozornosť najmä úprimným, pravým, spravodlivým, ktoré osožia pre spásu. Zvedavosť pre senzáciu, pýchu, moc ktorá sa má zneužiť, zvedavosť jednoducho hriešnu, je potrebné zavrhnúť. Taká zvedavosť je jed, ktorý pomaly narúša vnútorný pokoj, zdravie duše i tela, robí s človeka otroka.

Cirkev vyzýva svojich členov k štúdiu a poznávaniu pravdy, spravodlivosti, lásky,… určuje kritéria; vtedy zvedavosť obohatí. Cirkev pobáda snažiť sa poznať učenie Pána Ježiša, zachovať pritom prikázania. Pravá zvedavosť hovorí našom postoji,  keď s Kristom žijeme - o čom hovoria skutky i slová. Je krásne, keď Kristus žije v našom živote. Ján Krstiteľ pokojne zomrel po tom, čo mu učeníci oznámili Ježišove slová, keď ich poslal za Ježišom.

Návrh na osvojenie si: Zrieknuť sa každej falošnej zvedavosti.

2018 | Gaudete et exsultate