Meditácia na 16.10.2019

Streda 28. týždňa v Cezročnom období | Lk 11, 42-46

Ježiš povedal: „Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať! Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach! Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia!“ Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: „Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš.“ On mu povedal: „Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete.“

 

Nábožnosť

Aká nábožnosť sa odo mňa očakáva? Čo súdim o svojej nábožnosti? V čom by som mohol pokročiť v nábožnosti? Ježiš farizejom s trpkosťou a hroznými slovami vyčíta ich pretvárku: „Beda vám“ a vysvetľuje: „Zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete.“ (Lk 11,42.46) Kto dáva desiatky z mäty, ruty a každej zeleniny, ešte nemusí mať nič spoločné so spravodlivosťou a láskou, nielen k Bohu, ale aj s blížnym. Pýcha sa Bohu nepáči. Kto pohŕda blížnym, jednoduchým človekom a zaťažuje ich predpismi nad ich sily, dáva najavo svoju nelásku. Vtedy sa nedá hovoriť o nejakej nábožnosti. Nábožnosť znamená milovať všetko, čo Boh stvoril, zvlášť človeka. Nábožnosť vylučuje pohŕdanie ľuďmi. Nábožnosť nepohoršuje, ale povzbudzuje. Prijímame oslovenie, nechať na seba pôsobiť Ježišove učenie o láske. Nebáť sa námah a obetí, najmä skrytých. Nečakať odmenu od ľudí za prejavenú lásku. Zriecť sa pretvárky. Nezakladať si na vonkajších prejavoch nábožnosti. Nech je nám všetko na osoh.

Návrh na osvojenie si: Svoju nábožnosť zverme Božiemu milosrdenstvu.

2018