Meditácia na 18.10.2019

Piatok 28. týždňa v Cezročnom období | Lk 10, 1-9

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘“

 

Boh nezabúda

Bojím sa Boha? Čo je príčinou bátia sa Boha? Na čo ma Boh stvoril? Ježiš nielen zástupu dvakrát hovorí: „Nebojte sa,“ (Lk 12,4.7), ale aj hovorí: „Chráňte sa“ (Lk 12, 1) tiež „Bojte sa“ (Lk 12,5).

Nikto a nič nie je zabudnuté v Božích očiach. Spočítané sú všetky vrabce i naše vlasy, Boh nikoho nevylučuje zo svojej lásky. Nebojme sa Boha, ale bojme sa pokrytectva. Pokrytectvo je nebezpečná nákaza. Na naše modlitby, pôsty, konané v intenciách Cirkvi Boh nezabúda. Kto ich tak koná, teší sa priateľstvu s Bohom, nebojí sa Boha.

Pravú lásku Boh odmieňa. Je však potrebné chcieť a vedieť bdieť. Kto bdením opovrhne, pre tých platí, „bojte sa toho, ktorý má moc vrhnúť do pekla.“ Bezpečnejšie je dôverovať tomu, kto nad nami bdie. Dôvera vytrvať s Bohom sa upevňujme modlitbou. Kto nezabúda na Boha, žije podľa jeho slov, ten sa nebojí stretnúť s Bohom - Sudcom.

Návrh na osvojenie si: Obnoviť si krstné sľuby.

2018