Meditácia na 23.10.2019

Streda 29. týždňa v Cezročnom období | Lk 12, 39-48

ježiš povedal svojim učeníkom: „Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ Peter mu povedal: „Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým?“ Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal: ‚Môj pán voľajako nejde,‘ a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.“

 

Mnoho

Čo všetko som dostal v poslednom čase od Boha? Je toho mnoho? Ako reagujem na dary ktoré dostávam od Pána Boha? Čo všetko mi zveril Boh? Čo si o tom myslím? Ježiš pripomína: „Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať. A komu sa veľa zverilo, od toho sa bude viac žiadať.“ (Lk 12,48).

Boh vo svojej láske každému primerane nadelil zo svojich darov. Nik nedostal menej a nik viac. Boh je spravodlivý. Keď sa Ježiš sám nazýva zlodejom, chce tým povedať, aby som bol hospodár, ktorý bdie nad zverenými hodnotami. Pretože on príde. Od hospodára právom žiada, aby bol múdry, opatrný, čestný, vždy plnil vôľu pána. Byť zodpovedný je povinnosť. Kto takým bude vo chvíli príchodu pána, bude odmenený.

Boh je štedrý darcom k verným. Nečestnosť a nezodpovednosť za zverené spravodlivý Boh spravodlivo potrestá. Žiť s pocitom zodpovednosti, že som veľa dostal a bude sa odo mňa aj mnoho žiadať, je posilou. Boh ma neobmedzuje. Boh sa nemýli. Ako dobre, že je Pán Boh!

Návrh na osvojenie si: Spytovanie svedomia k jednotlivým darom.

2018