Meditácia na 06.11.2019

Streda 31. týždňa v Cezročnom období | Lk 14, 25-33

S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: ‚Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.‘ Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“

Byť Ježišov

Čoho sa ťažko zriekam pre Ježiša? S čím často zápasím? Je niečo, k čomu som okrem Ježiša silne pripútaný? Ego? Rodina? Vypočítavosť? Ježiš hovorí: „Ak niekto prichádza ku mne a svojho otca, matku… miluje viac ako mňa, ba ak miluje viac svoj život ako mňa, nemôže byť mojím učeníkom.“ (Lk 14,26) Sú to radikálne slová a Ježišovi nejde o nenávisť, ale o vnútorné odtrhnutie sa od toho, čo by nás mohlo odvrátiť od Krista. Láska k Bohu musí prevýšiť všetko a všetkých. Ježiš nič nezakazuje vlastniť. Avšak nič a nikto okrem Ježiša nesmie vlastniť nás. Pre Boha sa nesmieme dať zotročiť. Každá vec, ku ktorej sa silne pripútame a o ktorej sme sa presvedčili, že bez nej nemôžeme byť šťastní, je prízrak! Ježiš sa s nikým a ničím nechce deliť. Keď Ježiš hovorí, že máme byť Jeho, dáva na vedomie, že sa máme zriecť všetkého pre neho.

Vieme, že ťažko sa zriekame toho, čím sme vlastnení. Nech nás nevlastní žiadna stvorená vec, ktorá by nás mohla odlúčiť od Krista. Už dnes právom Ježiš očakáva, že mu opätujeme lásku.

Návrh na osvojenie si: Môže pomôcť myšlienka na chvíľu - smrť, keď raz budeme musieť všetko opustiť.


2018