Meditácia na 08.11.2019

Piatok 31. týždňa v Cezročnom období | Lk 16, 1-8

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.‘ Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.‘ Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘ On povedal: ‚Sto kadí oleja.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.‘ Potom povedal inému: ‚A ty koľko dlhuješ?‘ On vravel: ‚Sto meríc pšenice.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘ A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.


Synovia sveta a synovia svetla

Čomu sa ako syn svetla môže učiť od synov sveta? Nemám väčší sklon byť synom sveta ako synom svetla? Nehrám, nežijem ešte na dve strany? Ježiš v podobenstve o správcovi, ktorý mu márnil majetok a ktorý falšoval úpisy svojho pána, hovorí: „Synovia tohoto sveta sú vo svojom pokolení chytrejší ako synovia svetla.“ (Lk 16,8) Niet čo obdivovať nepoctivého správcu. Pán Ježiš si len povzdychol, keby poriadni ľudia boli takí predvídaví v poctivých veciach, ako sú predvídaví nepoctiví vo svojich podvodoch, to by bolo dobré! Nábožných spravidla podozrievajú, že nie sú realisti, že sú nepraktickí, fantasti, odtrhnutí od reality. A kresťanská etika sa snaží o dokonalosť, to je predvídavosť. Kresťan, ktorý sa snaží o dokonalosť, je človek predvídavý, vie zodpovedne vycítiť životný realizmus, koná v konkrétnych podmienkach čo najviac dobra. Predvídavosť núti rozum vyberať správne spôsoby, ktoré vedú k vytúženým cieľom a nakoniec k spáse. Je nám potrebné nadobudnúť si vedomosti, šikovnosť, spolupracovať s rozumom osvieteným a riadeným vierou. Využívať nábožné spôsoby a vždy byť pripravený vydať počet. Silencium, adorácia, rozjímanie, modlitba robia synov svetla predvídavými.

Návrh na osvojenie si: Všetko, čo robím, budem robiť opatrne a pred očami budem mať koniec života.