Meditácia na 09.11.2019

Sobota 31. týždňa v Cezročnom období | Jn 2, 13-22

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

Z plnosti srdca hovoria ústa

Skutočne, každý z nás svojimi gestami, vypovedanými slovami či konaním prezrádza to, čím je naplnené jeho vnútro - teda čím je naplnené jeho srdce. A tak srdce môže byť svätyňou, z ktorej vyžaruje pravá hodnota slov, myšlienok, skutkov. Ale môže byť aj tržnicou prameňom hnevu, nelásky, prameňom neporiadku vo vzťahu k sebe i k blížnemu. Teda čím má byť naše srdce, vnútro?

Znečistenie v našej duši vládne vtedy, keď nosíme v sebe ťažký hriech. Kto z nás by bol spokojný s takýmto stavom? Keď si uvedomíme biedu takéhoto stavu, či nezatúžime očistiť sa? Duša sa očistí pokáním. Tento vnútorný návrat uskutočníme dokonalou ľútosťou, keď je spojená s predsavzatím vyznať oľutovaný hriech pri svätej spovedi. Po takomto vnútornom návrate sa naša duša dokonale očistí a stane sa dôstojným Božím chrámom. Táto radosť, že sme v náručí Nebeského Otca, že v našej duši je vrúcny osobný vzťah k Bohu, prevyšuje všetky svetské radosti a všetky radovánky hriešneho života. Je to najväčšie šťastie ľudského života.

oamdg1.jpgPane, ty si povedal: „Nerobte z domu môjho otca tržnicu“ (Jn 2,16)! Tieto slová adresuješ každému z nás: „Nerobte zo svojho vnútra domov neporiadku, hriechu, znesvätenia. Vyruš nás, Pane, svojím Duchom Svätým, aby sme sa v hriechu nikdy dobre necítili. Aby sme nikdy dlhodobo a ľahkomyseľne neostali s naštrbeným vzťahom voči tebe i blížnemu. Pomôž nám pochopiť, že pravý pokoj srdca dosiahneme vtedy, keď budeme živým svätostánkom. Chceme byť nositeľmi tvojej lásky, pokoja, radosti. Pane, daj, aby sme s tvojou pomocou ostali čo najdlhšie vnútorne krásni. Amen.

DUCHOVNÁ OBNOVA - Zamyslenia v čase zomrelých ✞