Meditácia na 20.11.2019

Streda 33. týždňa v Cezročnom období | Lk 19, 11-28

Ježiš pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. A tak povedal: „Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a povedal im: ‚Obchodujte, kým sa nevrátim!‘ Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: ‚Nechceme, aby tento nad nami kraľoval.‘ Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. Prišiel prvý a vravel: ‚Pane, tvoja mína získala desať mín.‘ On mu povedal: ‚Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami.‘ Prišiel druhý a vravel: ‚Pane, tvoja mína vyniesla päť mín.‘ Aj tomuto povedal: ‚Ty maj moc nad piatimi mestami.‘ Iný prišiel a hovoril: ‚Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke; bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial.‘ On mu povedal: ‚Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial? Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?‘ A tým, čo tam stáli, povedal: ‚Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať mín.‘ Oni mu vraveli: ‚Pane, veď má desať mín!‘ Hovorím vám: ‚Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!‘“ Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema.


Obchodovať

Ktoré talenty som dostal od Boha? Vymenujem ich čo najviac. Všetky. Ako ich rozvíjam? Uvedomujem si, prečo som ich dostal? Ježiš pripomína: „Obchodujte, kým sa nevrátim.“ (Lk 19,13) Talenty sú valutou najvyššej hodnoty. Nie sú maličkosťou, keď za vernosť k ním dáva kráľ z evanjelia moc nad mestami. Nič nie je drobné a malé pre skutočnú lásku. V očiach viery a lásky všetko je dôležité, sväté a veľké. Maličkosti sú: aj zrnka ruženca, tiež každodenné povinnosti ak ich plním verne, čestne a zodpovedne, rovnako sú to kvapky milostí, vďaka ktorým každý deň a každá činnosť sa stávajú hodnými odmeny a to nemalej odmeny.

Preto maličkosť je čas, ktorý dostávam od Boha, sily, zdravie schopnosti srdca, rozum, rôzne iné hodnoty, ktoré mi Boh zveril a chcem zúročiť svojou vernosťou a láskou k Bohu. “Obchodovať“ chápem, že pokiaľ žijem, chcem plniť vôľu Božiu. Usilovne rozmnožovať talenty je nielen moja povinnosť, ale i radosť. Viem, že talenty som nedostal pre ľubovoľne disponovanie, ale sú mi zverené ako kapitál, aby som ich vrátil do rúk Kráľa Ježiša rozmnožené.

Návrh na osvojenie si: Väčšiu pozornosť spytovaniu svedomia vo vzťahu k zvereným talentom.