Meditácia na 26.11.2019

Utorok 34. týždňa v Cezročnom období | Lk 21, 5-11

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“ On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“ Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.“


Predpoveď konca

Čo všetko si predstavím pod slovom “koniec“? Ako som prežil končiaci sa cirkevný rok? Čo prežívam, keď myslím na svoj koniec života? Ježiš vysvetľuje: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli.“ (Lk 21,8) Hrozná predpoveď Ježiša o Jeruzalemskom chráme sa o štyridsať rokov splnila. Jeruzalem sa zmenil na rumovisko. I chrám, ktorý podľa židov mal byť nezničiteľný. Plány a zámery ktoré mám, ako i sny, nádeje, a očakávania treba budovať na Kristovi. Koľko sklamaní, zrád, odchodov, krachov, chorôb je v jednom živote. Mnohé sa rúca ako domček z karát. Kto žije s Bohom, kto buduje na Bohu, kto má cieľ u Boha pre toho koniec nebude tragický. Pod naše šťastie a trvalé budovanie sa sám Ježiš Kristus dáva ako uholný kameň, a svoje evanjelium nám odporúča ako neochvejný základ.

Návrh na osvojenie si: Vždy chcieť budovať s Kristom a na Kristovi.


2018