Meditácia na 27.11.2019

Streda 34. týždňa v Cezročnom období | Lk 21, 12-19

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“

 

Výrečnosť

Čo všetko si viem predstavím pod slovom "výrečnosť"? Ako využívam dar slova - ako v reči hovorovej či písanej? Využívam svoju výrečnosť na správnom mieste? Ježiš uisťuje: „Ja vám dám výrečnosť i múdrosť, ktorej vaši protivníci nebudú môcť odolať ani protirečiť.“ (Lk 21,15) Ježiš svojím učeníkom nesľubuje dlhý, pohodlný, bezproblémový život. Naopak. Hovorí o ich prenasledovaní, väznení, výsluchoch, smrti. To všetko, aby vydali svedectvo o Kristovi. Vyzýva ich, aby si zaumienili robiť len to, čo im bude Duch Svätý vnukať. Ježiš i dnes to isté žiada od svojich. Výrečnosť a múdrosť nielen sľubuje, ale keď plníme, čo On žiada, nielen splní prísľub, ale dá ešte viac - mieru natrasenú, natlačenú, pretekajúcu.

Obeta kríža sa odohráva mlčky pred našimi očami, ale jej výrečnosť je schopná presvedčiť najtvrdšie srdcia. Sú dostatočne výrečné Ježišove slová: „Ak vytrváte, zachránite si život.“

Návrh na osvojenie si: Kedy a v čom mám skvalitniť svoju výrečnosť?

2018