Meditácia na 29.11.2019

Piatok 34. týždňa v Cezročnom období | Lk 21, 29-33

Ježiš povedal svojim učeníkom podobenstvo: „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.“

 

Sila Božieho slova

Aký mám prístup k Božiemu slovu? Pracujem s Božím slovom? V čom mám rezervu vo vzťahu k Božiemu slovu? Ježiš uisťuje: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová nepominú.“ (Lk 21,33) Ježiš uprostred zhonu sveta a života poukazuje na skutočnú silu Božieho slova. Jedine Božie slovo je nádejou, že predsa je niečo stále, stabilné, neporušiteľné, čoho sa možno zachytiť obidvoma rukami a celým srdcom, aby sme sa naveky zachránili. Nie sme a nebudeme liberáli a gnostici, keď prijímame tieto Ježišove slová. Pretože nestrácajú na čase, význame, sile. Šíriť pravdu o Božom slove je povinnosť a žiť Božie slovo je výsada. Každým Kristovým slovom náš život s Bohom rastie, upevňuje sa náš morálny život, stávame sa viac a viac vernými Bohu, svedomitejšími k príkazom a upevňuje sa naša nádej. Zachovajme pokoj keď vidíme, že Ježiš za pravdivosť svojich slov zomrel a zmŕvychvstal.

Návrh na osvojenie si: Častý a dôsledný vzťah k Božiemu slovu.

2018