Meditácia na 01.12.2019

1. adventná nedeľa | Mt 24, 37-44

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“

meditacie_ls.jpg

Advent - čas pokánia

Advent je čas radostného pokánia, ktorým sa najlepšie vieme pripraviť na najradostnejšie sviatky roka. Takto prežitý advent je predpokladom správneho života, osobného víťazstva nad sebou, svetom, diablom. Prečo?

Škótsky teológ William Barclay napísal poviedku O troch diabloch, ktorí sa pripravovali na pôsobenie medzi ľuďmi. Skôr, ako mali opustiť peklo, mali pohovor s Luciferom, ktorý sa ich pýtal, ako chcú splniť svoje poslanie. Prvý chcel vsadiť svoju činnosť na našepkávanie ľuďom, že Boh nejestvuje. Druhý chcel presvedčiť ľudí, že peklo nejestvuje. A tretí odpovedal: „Ja chcem jednoducho hovoriť ľuďom, že majú čas pripraviť sa na smrť.“ Diabol pochválil tretieho: „Urob tak a iste mnohých privedieš do pekla“ (porov. M. Bendyk: Žiť evanjeliá. Krakov 1995, s. 8).

Áno, prežili sme už viac adventov, ale najnebezpečnejšie je, keby sme ten tohoročný začiatok odložili o rok. Nechceme už nič odkladať. Nechceme dopadnúť ako súčasníci Noema. So všetkou vážnosťou a zodpovednosťou prijímame Ježišove slová: „Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán“ (Mt 24,42).

Aj to, ako robíme znamenie kríža, napovedá nám i okoliu niečo o nás a Boh vidí do nášho vnútra. Neraz je to prejavom ľahostajnosti vo viere. Naopak, využívame čas a už pri dnešnej eucharistickej slávnosti predkladáme svoje prosby, chceme sa upevniť vo vytrvalosti a odovzdanosti do vôle Božej, a tak prežiť tohtoročný advent i celý nastávajúci nový cirkevný rok. Amen.