Meditácia na 03.12.2019

Utorok po 1. adventnej nedeli | Lk 10, 21-24

Ježiš v tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

meditacie_ls.jpg

Kristus môj vzor

Viem, čo chcem dosiahnúť? Čo je môj cieľ dokonalosti? "Blažené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy" (Lk 10,23). Ježiš je najlepší príklad pre náš život. Vzor plnenia vôle Otca. Ježiš nás učí činnému a rozjímavému životu. Činný život je práca na slávu Božiu - nie cez pobožnosti, ale cez prácu. Činný život nie je prekážkou dokonalosti. Je potrebné zosúladiť činný a rozjímavý život. Poukazujú na to nielen veľké duchovné osobnosti, ale aj moderná lekárska veda.

Nesmieme podceňovať život modlitby, tak v teórii, ako aj praxi. Pri voľbe činnosti si uvedomme, čo je potrebné, osožné a napokon príjemné. Voľme si to, čo nám viac osoží. Kto zachová denný poriadok, toho denný poriadok zachráni od mnohých chýb a nebezpečenstiev. Vytrvalosť a radosť pomáhajú. Náhlenie a nespokojnosť nie sú pokrok.