Meditácia na 11.12.2019

Streda po 2. adventnej nedeli | Mt 11, 28-30

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

 

meditacie_ls.jpg

Stupne dokonalosti

Som na tom stupni dokonalosti, na ktorom už mám byť? Ježiš povedal: "Poďte ku mne všetci" (Mt 11,28). Ježiš nás pozýva za sebou. Učí nás a posilňuje. Sv. Augustín hovorí o začiatočníkoch pokročilých a dokonalých v duchovnom živote. Sú to stavy duše. Každý tento stupeň má svoje špecifické vlastnosti, ktoré si človek, keď napreduje v duchovnom živote, osvojuje. Nie je možné, aby sa toto napredovanie viazalo na presne vymedzený čas. Záleží len od každého jednotlivca, od jeho snahy, pripravenosti, dobrej vôle, ale i vedomostí, ako rýchlo napreduje a kedy získa ďalší stupeň dokonalosti.

Je to záležitosť nie iba vnútra človeka, ale sa prejavuje aj na vonok. Preto stupne dokonalosti dajú sa vidieť aj na správaní človeka, hoci nie úplne.

Predsavzatie: Dnes si častejšie vzbudím túžbu po dokonalosti.