Meditácia na 20.05.2020

Streda po 6. veľkonočnej nedeli | Jn 16, 12-15

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“


Pán Ježiš teda predpovedá zoslanie Ducha Svätého, ktorý uvedie vás do plnej pravdy. Týmto slovám venujme zvláštnu pozornosť. Veľmi často nemôžeme zniesť pravdu o nás samých, akú nám niekto povie do očí, alebo hovorí o nás poza náš chrbát; vtedy sa rozčuľujeme, že nie je to pravda, že nikto nepozná o nás celú pravdu. Celú pravdu nám nepovie nikto cudzí; či by to bola pravda milá či nemilá - nepovie ju nám ani priateľ, ani nepriateľ; a ak aj povie, tak budeme mu veriť?

Celú pravdu o sebe môže niekto len sám sebe povedať do očí. Môže to byť nepríjemná pravda; možno preto veľa hriešnikov váha pristúpiť k tribunálu pokánia: tento krok vyžaduje od nich určitú odvahu. Potrebná je teda tá podpora Ducha Svätého, ktorý uvedie vás do plnej pravdy. 

Kazimír Tetmajer vyznáva: Rád sa pozerám očami obráteným dovnútra, do sveta, čo sám sa v človeku tvorí.

Aký je ten svet, čo sa vo vnútri nás tvorí? Či aj my radi či vôbec vieme ten svet spravodlivo zhodnotiť vlastnými očami? Amen.

Prečítajte si rozhovory s duchovnou dcérou otca Ľubomíra Stančeka Oľgou Kroupovou: 
Nerobte hlúposti. Nemerajte si sily s Bohom! | Tvorba orchestrálnej hudby ma vťahuje do tajov Boha