Meditácia na 29.07.2020

Streda 17. týždňa v Cezročnom období | Lk 10, 38-42

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“


Z prečítaných slov sa neraz robí mylný záver, že Pán Ježiš haní Martu, alebo stavia kontemplatívny život proti činnému životu. Samozrejme, počujeme, že Mária si vybrala lepší podiel; ale z toho nevyplýva, že podiel, ktorý patril Marte, bol zlý. Ak je veľa dobrých podielov, tak niektorý z nich môže byť lepší. Pán Ježiš jednoducho bránil Máriu, ale to neznamená, že haní Martu. Podiel, ktorý má Marta, je predsa tiež potrebný a chvályhodný. Avšak, Mária si vybrala lepší podiel. Ako vidíme, dnes je vo svete (a aj v živote Cirkvi!) veľmi veľa aktivity, ruchu, činnosti, behania, zvŕtania až po hranice možností, až po zbláznenie a infarkt. Ale primálo je pokojnej trpezlivosti, aby sme sa započúvali do Božieho slova, aby sme zotrvávali v prítomnosti tohto slova, ako to urobila Mária.

A práve v tomto čase si naša myseľ odpočinie, naše srdce sa upokojí, dýchanie sa vyrovnáva a sily sa obnovujú pre ďalšie účinné konanie. Samozrejme, Boh potrebuje našu pracovnú aktivitu, akou bola aktivita Marty, ale my nemenej potrebujeme jeho prítomnosť. Ľudia sú dnes celí pobláznení, čo sa týka realizmu. Reálne myslieť, reálne konať, reálne rátať a plánovať... A predsa Boh, Kristus, kríž - to sú najnádhernejšie reality sveta.

Preto kontemplácia týchto realít, styk s nimi je špeciálnou formou dokonalého realizmu, je dokonca celkovým obrazom realizmu. Čiže: kontemplácia, rozjímanie o Božích pravdách a tajomstvách, chvíle strávené v Kristovej prítomnosti - to nie je niečo len pre "obšťastňovanie" rehoľníčok, ale tiež čo najviac pre každodenný život; to nie je popieranie životných hodnôt, pretože práve tam sa nadobúdajú najpotrebnejšie hodnoty pre svet, ako dôvera, trpezlivosť, ovládanie a pohoda ducha.

Pán Ježiš uisťuje, že toho lepšieho podielu nebudeme zbavení. Pretože tie všetky podiely našej každodennej praktickej aktivity a teda zdravie, zručnosť, bystrosť, hospodárnosť budú nám postupne odňaté; ale ostane bohatstvo Božieho slova a Božej prítomnosti, ktorými sme napĺňali našu dušu. Amen.