Meditácia na 04.08.2020

Utorok 18. týždňa v Cezročnom období | Mt 15, 1-2. 10-14 

K Ježišovi prišli farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho: „Prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov? Veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb.“ On zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte a pochopte: Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.“ Tu pristúpili učeníci a povedali mu: „Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli, čo si povedal?“ On im odpovedal: „Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, vytrhnú aj s koreňom. Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.“

lubomir_stancek.jpg

Ľudia v poslednom čase si zvykli hovoriť, že zo všetkého zla treba obviňovať zriadenie: také či onaké spoločenské, politické, hospodárske zriadenie. A napriek tomu, že tieto zriadenia sa menia akoby k lepšiemu, ľudia neprestávajú nariekať. Pretože tvorcom týchto zriadení je vždy človek, so slabosťami a zaťaženiami svojej ľudskej prirodzenosti. Človek tiež dokáže najlepšie zriadenie zdeformovať a odhumanizovať. Tak teda musíme súhlasiť s tým, čo hovorí Pán Ježiš, že krádeže, cudzoložstvá, vraždy, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha a všetko, čo robí svet nešťastným, pochádza zvnútra ľudského srdca. Zbytočný bude boj s jedine vonkajšími prejavmi zla.

Ak na dne rybníka sa nachádza rozkladajúca mŕtvola, tak na povrchu sa ukazujú zapáchajúce bubliny; bolo by hlúposťou čistiť rybník zbieraním bublín z jeho povrchu. Rôzny reformátori sveta hovoria: postavíme viacej škôl a zlikvidujeme výtržníctvo a barbarstvo; zlepšíme aparát súdnictva a zlikvidujeme zločinnosť; zdokonalíme techniku a zlikvidujeme lenivosť; ale toto všetko by bolo iba zbieraním bublín. Treba teda sústrediť sily na vnútornú prácu, na morálne formovanie ľudskej osoby, čo je úlohou múdrych vychovávateľov, rodiny, Cirkvi a osobnou úlohou každého z nás.

Zamyslime sa, či trebárs niektoré zo súžení, aké nás postihujú či obklopujú, nemajú svoj zdroj aj v našom srdci. Všimnime si tiež slová modlitby bezprostredne po sv. prijímaní: Pane, čo sme prijali ústami, nech očistí a posvätí naše srdce. Z čistého srdca nemôže pochádzať žiadna špina. Amen.

Pozrite tiež: HOMÍLIE a DUCHOVNÉ CVIČENIA  facebook_like_logo.jpg