Meditácia na 17.10.2020

Sobota 28. týždňa v Cezročnom období | Lk 12, 8-12

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť, lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť.“


Čo v mojom prípade znamená vyznať Krista? Kedy a ako vyznávam, že patrím ku Kristovi? Aké mám ťažkosti s vyznaním, že patrím Kristovi? Ježiš hovorí: „Každého, kto ma vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale ten, kto ma zaprie pred ľuďmi, bude zapretý pred Božími anjelmi.“ (Lk 12,8-9) Vzťah k Bohu nie je len súkromná či osobná vec. Ježiš od svojich žiada verejné prihlásenie sa k nemu. Ježiš sám kladný postoj odmení, záporný potrestá. Ježiš, Boh je spravodlivý Sudca, ktorý dobrých odmení a zlých trestá.

Pravá láska nemá strach, nebojí sa posmechu, nedbá na falošné výčitky. Ježiš žiada od nás jasný a čitateľný postoj. Viac povie dobrý príklad, ako slová. Odvaha prihlásiť sa ku Kristovi imponuje mnohým ľuďom. Praktika vyznania Krista, nech nevyvolá výsmech. Svet potrebuje uvedomelých kresťanov.

Keby sme boli viac kresťanmi, nemuseli by sme sa hanbiť k tomu priznávať. 

Ježiš sa ku nám prihlásil aj na kríži, keď za nás zomrel. Naše vyznania slovom i skutkom nech nikoho nenechajú na pochybách, že sme Kristovi. Naše vyznanie ku Kristovi, nech je obetavé a otvorené. Amen. facebook_like_logo.jpg