Meditácia na 20.11.2020

Piatok 33. týždňa v Cezročnom období | Lk 19, 45-48

Keď Ježiš vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a povedal im: „Napísané je: ‚Môj dom bude domom modlitby.‘ A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“ A denne učil v chráme. Ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho. Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.


„Môj dom bude domom modlitby" (Lk 19,45). Tieto slová povedal Pán Ježiš v Jeruzalemskom chráme, keď sa tam prišiel modliť. Povedal ich naplnený spravodlivým hnevom, keď namiesto zbožnosti a oslavy Boha, svojho Otca, tam našiel predavačov a peňazomencov. Jeho správanie bolo horlením za vec podstatnú pre toto miesto. Prítomní si uvedomili, že Ježiš má pravdu, a predsa ich reakcia je zvláštna. Za túto pravdu chcú Ježiša zabiť.

Keď sa pozrieme po našom kostole, povieme, že je čistý, vkusne riešený, že sa v ňom cítime príjemne. Môže takto povedať Ježiš aj o chráme nášho tela? V akom stave je naša duša? Nestačí len prísť a modliť sa, či byť účastný na svätej omši, ale rozhoduje stav našej duše. Áno, prichádzame z rôznych pohnútok. Jeden prichádza prosiť o pomoc pre chorého, iný o pomoc v učení alebo pred skúškou. Ďalší prichádza prosiť za záchranu duše drahých a podobne. Ježiš má radosť, keď prichádzame prosiť. Nesmieme však podľahnúť duchu kupcov. Boh vie, čo najviac potrebujeme, pozná našu núdzu, známe sú mu naše myšlienky. Ježiš má radosť z našej dôvery v jeho pomoc a lásku. Teší sa, keď robíme túto prosiacu činnosť, ale keď ju robíme nezištne. Nečakáme hneď na to odpoveď, ako si to predstavujeme. Ježiš je štedrejší a spravodlivejší darca, ako sú naše ľudské činy.

Otvorme mu svoje srdce a nechajme na neho, aby konal Ježiš. Od nás je potrebné, mať len čisté vnútro a ochotu plniť jeho vôľu a opätovať jeho lásku. Vtedy kostol, modlitba sa stávajú oslavou Boha.

Cítime, že je potrebné mať otvorené srdce pre Ježiša. Otvorené, to znamená nielen niekedy, keď to mne vyhovuje, keď mám na to chuť. Vždy, keď sme si vyhradili čas na modlitbu a svätú omšu, nech celým srdcom patríme Kristovi. Amen.