Meditácia na 20.09.2021

Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období Lk 8, 16-18

Ježiš povedal zástupom: „Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť. Dávajte teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má.“

evanjelizacia.eu_link.jpg

Ezd 1, 1-6 V prvom roku perzského kráľa Kýra – aby sa vyplnilo Pánovo slovo z úst Jeremiáša – Pán pohol ducha perzského kráľa Kýra a on vydal pre celé svoje kráľovstvo aj písomne toto nariadenie: „Hovorí Kýros, kráľ Peržanov: Pán, Boh nebies mi dal všetky kráľovstvá a rozkázal mi, aby som mu v Jeruzaleme, čo je v Judei, postavil dom. Nech teda každého z vás, kto akýmkoľvek spôsobom patrí k jeho ľudu, sprevádza Boh, nech vystúpi do Jeruzalema v Judei a buduje dom Pána, Boha Izraela: to je ten Boh, ktorý býva v Jeruzaleme. A všetkých, čo zostali na mnohých miestach – a bývajú kdekoľvek –, nech obyvatelia toho miesta podporia striebrom, zlatom, majetkom a dobytkom i dobrovoľnými darmi na Boží chrám, čo je v Jeruzaleme.“ Tak sa vybrali kniežatá Júdových a Benjamínových rodín i kňazi a leviti a vôbec každý, komu Boh pohol ducha, a išli budovať Pánov chrám v Jeruzaleme. A všetci, čo bývali vôkol nich, naplnili im ruky striebornými a zlatými nádobami, majetkom, dobytkom a vzácnymi predmetmi, okrem toho, čo im darovali dobrovoľne.

kniha Č N O S T I