Meditácia na 25.09.2021

Sobota 25. týždňa v Cezročnom období Lk 9, 43b-45

Keď sa všetci divili všetkému, čo Ježiš robil, povedal svojim učeníkom: „Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.“ Lenže oni nechápali toto slovo. Bolo im zahalené, aby mu nerozumeli, ale báli sa ho opýtať na to slovo.

Keď sa stretnete s Krásou, dýchajte zhlboka!

evanjelizacia.eu_link.jpg

Zach 2, 5-9. 14-15d Dvihol som oči, pozrel som sa a videl som muža, ktorý mal v ruke merací povraz. Spýtal som sa: „Kam ideš?“ Odpovedal mi: „Idem merať Jeruzalem, aby som videl, aký je široký a aký je dlhý.“ Tu anjel, čo so mnou hovoril, vyšiel a oproti nemu vyšiel iný anjel; a ten mu povedal: „Bež a povedz tomu mladíkovi: Pre množstvo ľudí a zvierat, čo budú v ňom bývať, Jeruzalem bude bez hradieb. A ja mu budem ohnivým múrom dookola, hovorí Pán. A budem slávou uprostred neho. Plesaj a raduj sa, dcéra Siona, lebo hľa, ja prichádzam a budem bývať uprostred teba, hovorí Pán. V ten deň sa mnohé národy pripoja k Pánovi a budú jeho ľudom. Budem bývať uprostred teba.“

zamyslenia na 25. týždeň | Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka - ČNOSTI