Meditácia na 26.12.2021

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa | Lk 2, 41-52

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

Priatelia, prečítajte si rozhovor o  zmysle Vianoc pre veriacich i neveriacich, zranených, nešťastných i pre ľudí v núdzi.

 

meditacie_ls_vianoce.jpg

Svätá rodina pomáha nájsť cestu k hodnotám prirodzeným i nadprirodzeným. Všetkým pomáha zorientovať sa na životných cestách tak, aby to osožilo pre večnosť. Ak deti odpadnú od Boha, spôsobujú bolesť rodičom. Nie je už dnes zriedkavosťou, že dieťa z dobrej kresťanskej rodiny si zvolí inú cestu, ako bolo vedené doma. Aj z kresťanských rodín sú deti vystavené moru našej doby, ako sú drogy, počítačové hry, sekty, ale i ťažkosti miešaných manželstiev. Uzatvárajú manželstvá mimo kostola. Boh rešpektuje rozum a vôľu každého človeka. Boh môže urobiť všetko, ale nie proti rozumu a vôli človeka. Rodičia i napriek modlitbám, slzám a iným obetiam sú svedkami, že ich dieťa je hluché, nemé k tomu, k čomu ho vychovávali. Často to trvá dlho. Je potrebné, aby rodičia i napriek dlhej dobe nestrácali nádej. Kolená neraz v tomto boji zvíťazia. Nech majú na pamäti, že Boh neopustí. Mária a Jozef hľadali tri dni Ježiša, a Ježiš bol predsa Boží Syn. Mária a Jozef nerozumeli, prečo si tak Ježiš počínal. I napriek tomu si verne plnili poslanie rodičov. To nech je povzbudením pre tých rodičov, ktorých deti si našli iný spôsob či filozofiu života.

Rovnako naše rodiny trpia rozchodom manželov. Nevera a nedovolený manželský život dnes propagujú najmä masmédiá a predkladajú ako niečo nezávadné. Kde je slabší duchovný život, tam rozvodovosť rastie. Nielen v začiatkoch spoločného života, v prvých krízach, ale aj keď sú manželia v rokoch. Rovnako rodičia sú tlačení ťažkosťami hmotnými, bytovými a s tým súvisí i antikoncepcia. Dnešný svet nechce nazvať potrat hriechom. Nedovolený manželský život ani mnohí kresťanskí manželia nepokladajú za hriech.

Dnes viac ako kedykoľvek v minulosti platí, že nestačí len položiť základ rodiny, ale viac a bedlivejšie ju budovať. Evanjelium hovorí o dvoch mužoch, čo stavali svoje domy. Len ten bol “múdry“, čo staval na skale. Čo dbal na základ. Čo sa neponáhľal rýchlo dokončiť dom. Počítal s ťažkosťami, ktoré môžu nastať. A manželstvá dnes? Musíme sa zobrať, namiesto: už sme zrelí. Radšej si, rodičia, povedzte, že vnúča dcére pomôžete vychovávať, ale nie jej radiť, kde si ho má dať vziať. Ale tiež, mladé ženy a mladí muži, pamätajte, že slovo sa rýchlo povie, ale ťažko sa musí realizovať. Raz povedané „áno“ pred Bohom platí „až do tvojej a mojej smrti, a v žiadnom protivenstve“ neprestáva, keď sú na začiatku splnené všetky podmienky pre platné a dovolené uzavretie sviatosti manželstva.

Svätá rodina ukazuje na povinnosť pracovať na svätosti našich rodín. Život je často veľmi krátky a večnosť nikoho neminie. Povzbudením pre mnohých bola beatifikácia Jozefa Moscatiho, lekára a chirurga, profesora na univerzite v Mediolene, manžela a otca. Na slávnosti sa zúčastnilo 60 vnukov tohto svätého. Nie je dnes málo príkladných kresťanských rodín. Boh si praje, aby aj tá naša bola svätá. Aj keď popularita Svätej rodiny akoby upadala a stávala sa nereálnou na začiatku nového storočia, predsa mnohé rodiny sú dôkazom toho, že príklad Svätej rodiny pomáha. Modlitba za rodinu, za jej jednotlivých členov, spoločná modlitba hoci aspoň raz v týždni sú silou, vzpruhou a upevnením pre naše rodiny. Syn z úvodu si vo väzení neskoro uvedomil, čo pre neho znamenala mama. Mama, otec, syn či dcéra sú v spojení so slovami môj či moja aj pre nás veľmi významné a mnohovravné. Poprosme za nich a za seba pri svätej omši. Amen.