Meditácia na 02.02.2022

Obetovanie Pána | Lk 2, 22-32

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.

 

meditacie__evanjelilzacia.jpg

Keď pozeráme na súčasný svet, máme pocit, že peniaze a bohatstvo je všetko. Vidíme, že nieto času ani chuti na obete a posvätenie. Človek vidí hodnotu života v tom, ak si uvedomí, že chce stále plniť vôľu Božiu a kráčať po ceste pravej obety. V Jeruzaleme sa pri obetovaní zúčastnili traja: Jozef, snúbenec Matky Božej, ktorý bol pred svetom otcom dieťaťa, ďalej Panna Mária a tiež Ježiš, ktoré ho priniesli do chrámu, ako predpisoval Zákon.

Svätý Bernard z Clairvaux hovorí: "Nech je vo vašom správaní vytrvalosť a duch muža, v zdržanlivosti čistota panenstva a v povahe prostota a pokora dieťaťa."

Na tomto môžeme stavať v našich rodinách, ktoré sa majú stať duchom obiet, ktoré nás povedú po najlepšej ceste k úplnému zjednoteniu s Bohom. My, ktorí žijeme v spoločenstve, máme sa snažiť o šľachetnosť, vzájomnú lásku a pracovať každý deň službou a obetovaním sa pre druhých. Svoje srdcia si máme zapáliť ako sviece. Svieca sa nezažína preto, aby sa postavila pod posteľ, ale stavia sa svietnik, aby svietila všetkým. Aj náš život musí byť taký, aby sa na ňom povzbudil, poučil, potešil brat, sestra, matka, otec, syn či dcéra.

Modlime sa, Pane Ježišu, ty, ktorý chceš byť predstavený svojmu Otcovi v chráme, nauč nás oddať sa ti celkom a byť v Cirkvi obetou pre všetkých. Amen.