Meditácia na 05.02.2022

Svätej Agáty, panny a mučenice | Mk 6, 30-34

Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.

Priatelia, prečítajte si: Stigmy prezrádzajú tajomstvo života

 

meditacie__evanjelilzacia.jpg

Ježiš nás vystríha, aby sme neboli zlí vodcovia, pastieri. Ježiš, Dobrý pastier si praje, aby sme kráčali k svätosti. Tento čas je časom milostí. Jeden z nás si uvedomí potrebu dať sa vziať Ježišom na ramená ako zablúdená ovečka. Iného Ježiš chce poveriť, aby bol tým hľadajúcim pastierom, aby inému pomohol, keď zablúdi, zatúla sa, ocitne sa v tŕni, ďaleko od Boha, aby sa mohol vrátiť. Ježiš je vzorom pre všetkých pastierov, ktorých Boh poveruje starostlivosťou o svoj ľud. Otec má nielen právo, ale aj povinnosť voči deťom, a má právo aj odpočinúť si, pretože deti nepotrebujú len mnoho chleba, ale aj lásku. Aj matka je pastierom, ktorý má nielen povinnosti, ale aj práva. Otázka pre dospelé deti: Dáte aj rodičom čas na oddych? Mnohí aj vo vysokom veku ešte pracujú. A zabúdajú, že Boh povedal: „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom… Akýže má osoh, kto je stále činný, z toho všetkého, o čo sa namáhal?“ (Kaz 3,1.9) Je správne naučiť sa žiť tak, aby sme vedeli povedať slovami žalmu: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba.“ (Ž 22,1) Božie a cirkevné prikázania nie sú na to, aby sa prestupovali. Boh určil siedmy deň na oddych. Už na začiatku Svätého písma čítame: „A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil.“ (Gn 1,2). A krátko predtým čítame: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz.“ (Gn 1,27)

 

Mať čas pre seba. Čím ho máme menej, tým viac si ho musíme dopriať. Kto povie, že nemá čas na spánok, ísť k lekárovi, spýtať sa drahých, ako sa majú, zastaviť sa a dať aj Bohu, čo patrí Bohu, ten človek už nemôže povedať o sebe, že je všetko u neho v poriadku a ani to, že je kresťan katolík. Už staroveku platilo, že človek musí pracovať, ale musí aj odpočívať, aj keď medzi tým nepatrí znamienko rovnosti. Je chvályhodné, že čas oddychu možno využiť na duchovnú očistu. Tak ako počas voľna vieme vymaľovať, urobiť si poriadok vo veciach, tak je potrebné urobiť poriadok v duši, v myšlienkach, názoroch, postojoch k sebe, iným, k povinnostiam, záľubám, veciam... Prijímame Ježišove slová odísť do ústrania na pusté miesto a o potrebe odpočinku ako návod na tieto dni. Uvedomujeme si, že kto chce v budúcnosti mnoho dokázať, musí správne a vhodne využiť aj čas oddychu. Mnohé svetové firmy svojim zamestnancom dokonca na časť dovolenky dávajú finančné prostriedky. Vedia, že keď si primerane odpočinú, dokážu podať väčší výkon. Bude menej práceneschopných. Svoj talent, nadanie, zručnosť, intelektuálne hodnoty viac a s úžitkom prenesú na svoje pracoviská. Majú skúsenosť, že správny oddych sa nielen vyplatí, ale je aj potrebný, žiadaný a je prínosom pre jednotlivca, rodinu i spoločnosť.

Aj keď na tento čas sa vynakladajú veľké finančné prostriedky, investície sa vracajú a obohacujú. Na výveske malého závodu sa objavil oznam: „Záujemcovia o týždňové duchovné cvičenie...“ Oznam vyvolal poznámky, úsmev na tvárach. Tí, čo sa prihlásili, neoľutovali. Po návrate sa veľa o nich hovorilo. Tí, čo sa usmievali predtým, teraz mlčia. Nik z účastníkov nepovedal, že to bol stratený čas. Naopak. Všetci sú rozhodnutí, že ak sa im v budúcnosti znova naskytne príležitosť, využijú ju. Stáva sa samozrejmosťou, že svetové cestovné kancelárie usporadúvajú niekoľkodenné až mesačné akcie ticha i modlitby na rôznych miestach, dokonca v kláštoroch a iných zariadeniach a neboja sa, že ich ponuka vyjde nazmar, bude nepovšimnutá. Opak je pravdou. Rastie záujem a tí, čo strávili dovolenku na týchto miestach, vracajú sa a privádzajú aj ďalších. Ježiš nikoho v dnešnom evanjeliu nenúti odísť do ústrania a odpočinúť si. Vieme, že tí, čo pochopili a osvojili si Ježišove slová, a nie sú to len apoštoli, ale všetci, ktorí žijú v činnom živote, sú Ježišovi za tieto slová vďační. Odpočinok, rekreácia, prázdniny, dovolenka… Aktuálne slová. Žijeme len raz. Je správne, keď vieme aj počas nich povedať Bohu, že je náš Pán a Boh. Keď spoznávame Boha v nových ľuďoch, na nových miestach, keď vieme iným spríjemniť ich čas oddychu. Za to všetko nech je zvelebený Boh. Amen.