Meditácia na 11.03.2022

Piatok po 1. pôstnej nedeli | Mt 5, 20-26

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“

 

evanjelizacia.eu_link.jpg

Neraz pociťujeme voči Bohu trpkosť, že nás nevypočul napriek našim prosbám: tak vrúcne som sa modlil, tak som dôveroval, a Pán Boh akoby ma nepočul; dokonca dal som i na sv. omšu. Práve: priniesol si dar na oltár; ale ak podceníš fakt, že tvoj brat má niečo proti tebe - nemôžeš rátať s tým, že tento dar bude prijatý. A to je príčina malej účinnosti našich modlitieb: nosíme v srdci krivdy, možno dávno zakorenené, výhrady a trpkosti voči bývalým priateľom, predstaveným alebo kolegom, voči blízkemu alebo ďalšiemu okoliu, dokonca voči najbližšej rodine, kvôli akejsi nespravodlivosti, možno dokonca vymyslenej, dokonca kvôli jednému nerozvážnemu slovu. Pocity nechuti a zatrpknutosti otravujú život nám i nášmu okoliu, ale aj - zhodne s tým, čo dnes hovorí Pán Ježiš - robia naše modlitby neúčinnými. Žalujeme sa pred Bohom na zakusované nepríjemnosti; ale nechceme pochopiť, že tento nahromadený nános prekážok, aký vyrástol medzi nami a blížnym, oddelil nás často aj od Boha. 

Je dobré urobiť taký zoznam osôb, ktoré vyvolávajú naše negatívne pocity, aby sme si tieto pocity uvedomili a snažili sa ich premôcť. Aby ťa neuvrhli do väzenia - vystríha Pán Ježiš. Ale taký človek sa už nachádza vo väzení, vo väzení tých neochotných pocitov, ktoré mu nedovolia slobodne dýchať, zahmlievajú jasný pohľad a - čo je najvážnejšie - sťažujú vrúcny kontakt s Bohom.

Keď teda prinášaš dar na oltár - uvedom si, že na tom oltári Kristus prináša seba ako obetu, aby ti dal príklad a silu pre tvoje akty odpustenia. Prines na oltár dar svojich trpkostí i krívd, a zároveň svojho odpustenia. Zvlášť pôstne obdobie to je čas odpustenia - nielen Božieho, ale aj nášho. Amen.