Meditácia na 02.04.2022

Sobota po 4. pôstnej nedeli | Jn 7, 40-53

Keď počuli Ježišove slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“ Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! A nehovorí Písmo: ‚Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?!‘“ A tak nastala preňho v zástupe roztržka. Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“ Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.“ Farizeji im vraveli: „Aj vy ste sa dali zviesť? Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty.“ Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal: „Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“ Odvrávali mu: „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane.“ A všetci sa vrátili domov.

 

evanjelizacia.eu_link.jpg

V podstate židovskí rabíni a zákonníci sa prihovárali teoreticky a diskusne. A Kristus hovoril záväzným spôsobom: kládol jasné požiadavky, a to ťažké požiadavky. Nehovoril: hľa moje postrehy, domnienky, návrhy, možno niečo z toho sa vám bude páčiť, možno si niečo z toho vyberiete, možno, že sa vám niečo pridá, atď. Kristus hovoril jasne a dôrazne; tak má byť, a nie inakšie, tak treba konať! Toto treba pripomenúť dnešnému svetu, ktorý tak vo veciach viery, ako aj morálky, používa pohodlný relativizmus, relatívnosť; môže byť tak, môže byť inakšie, môže vôbec nebyť, to závisí od situácie, od podmienok, atď. Pápež Ján Pavol II. vo svojej encyklike o novej evanjelizácii výrazne odsudzuje takýto relativizmus.

Niekto povie: veď Pán Ježiš nikoho nenútil; istému mládencovi povedal: Ak chceš ma nasledovať... (por. Mt 19,21). Ak chceš - ale nemusíš. Samozrejme, nenútil, nenútil k viere ani nasledovať ho. Ale ak sa už niekto rozhodol uveriť mu a nasledovať ho - musel prijať jeho rozhodné požiadavky: tak a tak musí byť, a nie ako sa ti páči. Aj nám všetkým kladie Pán Ježiš jasne definované požiadavky. Dobre ich poznáme a kladieme ich nad všetky úľavy učiteľov tohto sveta. Pretože žiaden iný učiteľ nepotvrdil svoju náuku takým dokonalým životom a takou obetavou smrťou.